10 sätt att motivera dina anställda

Vill du skapa en arbetsplats där alla avdelningar är involverade och vill föra verksamheten framåt? Då är det viktigt att motivera din personal och få dem att vilja engagera sig.

 

Nedan följer 10 tips på motiverande aktiviteter som kan göra din personal mer engagerad. Tips som får dig att tänka utanför boxen och testa nya kreativa tekniker. Rätt mindset hos de anställda är otroligt viktigt för ett företags framgång.

 

1. Involvera de anställda i affärsplanen

Låt alla avdelningar få ta del av affärsplanen och visa tydligt vilka mål och aktiviteter som berör dem. På så sätt kommer personalen att känna sig betydligt mer involverade i företagets tillväst och därmed arbeta hårdare för att uppnå målen.

 

2. Skapa möjligheter för dialog och kunskapsutbyte

Det är lätt att företagets olika avdelningar blir isolerade och endast utbyter information med varandra. Genom att i den dagliga verksamheten hålla ett öppet delningsutrymme där de olika avdelningarna kan utbyta kunskap med varandra skapar både mer lagkänsla och det blir lättare att samarbeta.

 

3. Låt de anställda gå utbildningar

Genom att erbjuda de anställda att gå kurser eller medverka på föreläsningar ökar både deras kunskap och motivation. Att få träffa andra inom samma bransch och få bredda sina vingar kan ge otroligt mycket för arbetsmotivationen. Kanske kläcker de till och med nästa strategi?

 

4. Skapa en positiv atmosfär

Om du som chef sprider energi och positivitet runt omkring dig kommer det att smitta av sig på resten av personalen. Självklart ska du göra detta på ett genuint sätt, annars kan det få omvänd effekt.

 

5. Var öppen gällande framtiden

Kommunicera med personalen genom interna nyhetsbrev eller inspirerande möten när det kommer till nya spännande möjligheter.. Genom att göra dem medvetna om vad som ligger i pipeline kan göra att de jobbar hårdare.

 

6. Visa att du litar på dem

Frihet under ansvar brukar vara ett motiverande arbetssätt. Genom att visa att du litar och tror på dina anställda kommer de bli mer motiverade att visa att de kan.

 

7. Anordna roliga aktiviteter

Se till att planera en annorlunda kick-off eller en härlig After Work och låt personalen umgås på ett avslappnat sätt. Ofta är det aktiviteterna utanför arbetet som skapar sammanhållning och en bra teamkänsla.

 

8. Ge tillbaka

Engagera dig i välgörenhetsprojekt och sociala engagemang. Att du som chef är visar att du vill ge tillbaka kommer inte bara skapa en positiv mentalitet inom företaget, utan kommer även göra att de anställda känner lojalitet och stolthet över att jobba hos just dig.

 

9. Motivera individen

Det enda sättet att få en motiverad arbetsgrupp är att ge varje individ rätt förutsättningar. När alla är med på banan och vill göra sitt yttersta för att lyckas kommer medföra fantastiska resultat.

 

10. Belöna!

Slutligen – hårt arbete ska löna sig. Ge kontinuerlig feedback till varje individ för att låta dem veta vad just de har bidragit med.

 

Testa att ta till dig dessa aktiviteter och skapa en arbetsplats där personalen är engagerad och motiverad att ta sig till nästa nivå!