10 saker du gör fel när du skriver ditt CV

Att söka jobb kan vara ansträngande och utmattande, men är det något som är riktigt svårt är det att skriva ett bra CV. Det är ett projekt i sig att lyckas få ner sina positiva egenskaper på ett lagom säljande sätt och erfarenheter från arbetslivet som kan tänkas vara intressanta. Dock är det otroligt viktigt att få detta papper rätt. Det är trots allt det som fångar den eventuellt framtida arbetsgivarens intresse och förhoppningsvis ge dig ett jobb.

Vad är det då du inte ska göra när du skriver ett CV? Kika på dessa 10 punkter så kommer du förhoppningsvis kunna skriva ett intressant CV.

1. Att placera din utbildning först

Om du inte tagit examen vid något exceptionellt eftertraktad skola, som exempelvis Harvard, finns det ingen vits med att placera din utbildning först i ditt CV. Relevant arbetslivserfarenhet väger tyngre.

2. Beskriva din jobbtitel istället för dina prestationer

Oavsett om du söker jobb som ekonom eller skribent så är det viktigare att förklara vad du kan göra bättre än andra. Fina jobbtitlar i all ära, men det är dina kunskaper som gör att du kommer klara av jobbet.

3. Ett för långt CV

Försök att inte göra ditt CV alltför långt. Ta inte med onödig information som inte är relevant för just det jobbet du söker.

4. Du använder dig av samma CV

Gör det inte alltför tydligt att du har ett standard-CV som du skickar ut till alla dina jobbansökningar.

5. Du har ingen sammanfattning

Tänk på att arbetsgivaren kan ha många CV:n att gå igenom. Då är det viktigt att fånga intresset redan i första stycket. En väl formulerad sammanfattning ger en bra överblick över vad just du kan bidra med.

6. Du skriver ur fel synvinkel

Det kan kännas något förlegat att beskriva vad du vill lära dig av företaget. Satsa istället mer på vad du kan bidra med och att sammanfatta det i början av dokumentet, som föregående punkt beskrev.

7. Du har kvar utdaterad information

Även om du lyckades fördubbla antalet följare på ditt tidigare företags Instagram för 8 år sedan så är det idag inaktuell information. Tyvärr kan detta få omvänd effekt och få arbetsgivaren att tro att du tar med dessa för att kompensera att du inte har några senare bedrifter.

8. Du tar inte med dina projekt

Många glömmer att highlighta projekten de har varit med och drivit i tidigare företag. Dessa är dock viktiga för att visa vad du kan bidra med och vilka kunskaper du faktiskt bär på.

9. Du glömmer dina vinster

Att poängtera att du deltagit i ett maraton kan ge mycket information till en eventuell arbetsgivare. Det visar att du är engagerad och kan säga betydligt mer om dig som person än ett kursdiplom.

10. Var tydlig

Om du ökade försäljningen i ditt team eller höjde besökarantalet på en webbplats – beskriv det med exakta siffror och procent. Det visar på att du är resultatorienterad vill sträva framåt.