12 tips för miljöcertifiering

Green certification, eller miljöcertifiering som det kan översättas till på svenska, används för att indikera hur miljövänlig en byggnad är. För att ta sig fram i dagens förvaltningsvärld kan det vara avgörande att göra ditt företag grönare. Du kan vinna nya kunder, tjäna pengar, skapa ett starkare varumärke, men också få medarbetarna att känna sig stolta över att jobba hos just dig. Kraven på hållbarhet och miljö inom fastighets- och byggbranschen har även ökat och allt fler vill miljöcertifiera sina byggnader.Nedan följer 12 tips som kan hjälpa dig på vägen mot en grönare verksamhet.

1. Varför?

En bra första fråga att ställa dig själv är varför du vill miljöcertifiera dina byggnader. Är det minskade kostnader du är ute efter? Eller vill du locka nya hyresgäster?

2. Flera typer av certifieringar

Det finns inte endast en, utan en rad olika miljöcertifieringar som bevisar att din byggnad är hållbar ur ett miljömässigt, ekonomiskt eller socialt perspektiv. Välj en som passar din verksamhet!

3. Läs igenom kraven

Med flera certifieringar gäller det också att noggrant läsa på om kraven som gäller för de olika typerna. Innan bygget startar är det alltså viktigt att gå igenom vad som förväntas av dig för att få den certifiering du är ute efter.

4. Ta hjälp av andra

Det kan också vara bra att ställa frågor till de som redan fått certifikatet utfärdat. Vilka fördelar har de tagit del av, vad har det kostat dem och hur har det påverkat deras verksamhet?

5. Sätt upp tydliga riktlinjer

Gå igenom hur målen ska uppfyllas tillsammans med ditt bygglag, projektledare, arkitekter etc, så att alla är med på vad som måste göras.

6. Tänk på budgeten

Även om det kan locka med innovativa lösningar och häftig teknik gäller det att jämföra och se om dessa verkligen kommer ge er den effekt ni är ute efter till det pris ni kan betala.

7. Små förändringar, stora skillnader

Återigen, det gäller att gå efter de krav som är uppsatta för att nå miljöcertifieringarna, men ibland kan det räcka med små förändringar. Till exempel att byta ut glödlamporna mot dimbara LED-lampor.

8. Kontrollera skillnaderna

Samla uppgifter kring byggnadens nuvarande skick för att sedan kunna mäta dessa data med den nya som du får efter att miljöcertifieringen genomförts.

9. Var kreativ!

Även om budget och krav kommer ha en stor inverkan – försök att tänka utanför boxen så mycket som möjligt när det kommer till vad just du kan göra för att skapa en mer hållbar utveckling.

10. Involvera hyresvärden

Du kan behöva hjälp från dina hyresvärdar för att erhålla certifieringen. Sammanställ därför en presentation där du förklarar tydligt vilka krav de måste uppfylla gällande exempelvis inköp och avfall.

11. Presentera fördelarna

Även om de flesta hyresvärdar antagligen kommer lockas av en grön byggnad kommer det finnas vissa som måste övertygas. Presentera därför fördelarna och vad de kommer få ut av detta.

12. Ständig förbättring

Det dyker ständigt upp ny teknik, så även om din certifiering finns kvar under hela byggnadens livslängd kommer själva byggnaden behöva underhållas allteftersom.