3 saker du bör veta om ISO 9001 certifiering och varför är det så populärt bland företag

ISO 9001 certifiering - Listion

Sedan tidens begynnelse har människor tävlat och konkurrerat med varandra. Detta har fortsatt även när samhället började ordna upp sig och företag började introduceras. Idag försöker alla företag bli framgångsrika och för att nå lönsamhet behöver de oftast tävla mot andra. Med ISO 9001 kan de visa att just deras verksamhet och tjänster/produkter håller en mycket hög kvalitet.

1. Ett styrsystem för ledningen

ISO 9001 är en serie med flera internationella standarder och processer som ett företag kan certifiera sig mot. De anger i princip hur ett företag ska drivas för att upprätthålla en hög kvalitet i alla led. Några av de principer som beskrivs berör ämnen som:

  • Relationshantering
  • Beslut baserade på fakta
  • Processinriktad verksamhet
  • Medarbetarnas engagemang
  • Ledarskap
  • Kundfokus
  • Förbättring

2. Hur får man en ISO 9001 certifiering?

För att bli certifierad måste ett företag eller en organisation anlita ett ackrediterat certifieringsorgan. De ska i sin tur utföra en revision och säkerställa att företaget/organisationen verkligen uppfyller ISO 9001 certifiering krav. Dessa ackrediterade organ har samma grundläggande uppgift, att kontrollera och certifiera andra företag. Det innebär dock inte att alla jobbar på samma sätt. En del av dessa företag är även duktiga på att konsultera och hjälpa andra att fylla dessa krav. På så sätt behöver inte revisionen utföras flera gånger.

3. En mall för vad som ska finnas, inte hur det ska göras

ISO 9001 ska passa alla företag, oavsett verksamhet eller storlek. Det som standarden anger är vad som bör finnas på plats i en organisation för att kunna upprätthålla så hög kvalitet som möjligt. Standarden anger dock inte hur detta ledningssystem ska se ut. Det innebär att ett kvalitetsledningssystem kan uppfylla alla krav för ISO 9001 certifiering utan att vara till hjälp för företaget.

Idag finns det flera konsultföretag att höra av sig till för att säkerställa att kvalitetsledningssystem appliceras på bästa sätt. Många av de ackrediterade organen hjälper också till med detta, det är trots allt en viktig del av arbetet. Företag som inte använder ett kvalitetsledningssystem på rätt sätt urholkar varumärket för ISO 9001 och slösar även på de interna resurserna i form av tid och pengar.

ISO 9001 handlar inte om att skapa ett byråkratiskt system som verksamheten måste anpassa sig till. Syftet med systemet är att skapa bättre resultat och att hjälpa företag hitta den bästa vägen fram. För att ett kvalitetsledningssystem ska fungera gäller det att ledningen verkligen förstår vad systemet går ut på och vad det innebär.