3 steg involverade i tillverkning av kassun

Tillverkning av kassun

Ibland behövs det speciella byggnadsmetoder beroende på projekt, om exempelvis arbetet ska utföras under vattnet. Länge har kassuner använts för att stötta arbetet under vattenytan och skapa en säker arbetssituation. Följande steg är involverade i tillverkning av kassuner.

Konstruktion med hjälp av glidform

Tillverkning av kassuner kan ske på olika sätt beroende på projektets behov och mål. För att få bäst kontroll i processen sker konstruktionen på land i glidform som har gantryställning. När den sedan är färdig förflyttas den till en flytdocka som kommer användas i frakten ut till havs. Det här arbetssättet har förbättrad säkerhet och precision, dessutom minskar det även på kostnaderna genom att använda gantryställning då man slipper montera ner och upp ställningen för varje kassun. Andra fördelar är också att det underlättar för armering och genererar effektivare materialhantering.

System för förflyttning av kassun tillverkning

För att förflytta kassuner eller andra tunga konstruktioner finns system som är uppbyggda av flera faktorer. Exempelvis går det att modifiera lyft- och flyttkapaciteten. IP-CCV enheterna (Individual Pushing Caisson Carrier Vehicle) är en vanlig del i transportsystemet och har en lyftkapacitet på 250 ton styck. Dagens kassuner kan väga flera hundratals ton och för att kunna utföra själva lyftet och den horisontella förflyttningen behövs oftast flera av dessa enheter. 

Horisontell förflyttning av kassun 

Slutligen utförs den horisontella förflyttningen av kassunen och metoder för den här typen av förflyttning utvecklas ständigt för att bli mer säkra och effektiva. En ny metod på marknaden som har fått stor framgång är kombinerad skidding-teknik och lyft med hydrauliska lyftare. Dessa har de senaste materialutvecklingar inom lågfriktionsplast och epoxybehandlade glidytor. Den här metoden ska hjälpa till att minska på alla de rörliga delarna vid arbetet.

Vid kassun tillverkning är säkerhet och kvalitet viktigaste faktorerna

Både arbete med kassuner och andra projekt under vattenytan är riskfyllda. Inte bara för att arbetet utförs under vattnet utan också för att de som arbetar kommer befinna sig i ett förhöjt lufttryck. Arbetarna kan få precis samma sak som dykare – tryckfallssjuka. Därför är det viktigt att använda sig av högkvalitativa kassuner och beprövade metoder.

Andra riskfaktorer att ta hänsyn till är de enorma krafter och vikter som förekommer inom ett byggprojekt. Dessa risker minimeras genom att projektet genomförs på ett säkert och kvalitativt sätt. Det är också därför som det är väsentligt att anlita professionell hjälp som är specialiserade på att tillverka kassuner och genomföra liknande byggprojekt. 

Hitta företag som hanterar kassun tillverkning i Sverige

De viktigaste pelarna inom byggprojekt är kvalité och säkerhet. Därför är det viktigt att anlita företag som har gedigen erfarenhet och kunskap inom området. Det finns många företag som utför kassun tillverkning i Sverige och kan genomföra ett säkert och kvalitativt arbete. Flera företag erbjuder skräddarsydda lösningar efter projektets behov och målsättning.