6 punkter som visar att du måste övergå till digital undervisning

Använder du fortfarande till stor del traditonella böcker och läromedel i din undervisning? Då kan det vara dags att tänka om. Självklart ska de finnas med till en viss del, men att införa digital undervisning kan innebära många fördelar.

Att börja införa teknik i undervisningen är en av de största förändringar som har skett inom skolan. Precis som att det övriga samhället går mot en mer digitaliserad tillvaro gäller det att kunna erbjuda liknande verktyg för eleverna i skolbänken. Dagens studenter har växt upp i den digitala världen och är vana att använda datorer, smartphones och surfplattor. Därför kan det vara en god idé att titta på punkterna nedan för att lära dig mer om hur det positivt kan påverka undervisningen.

1. Teknik i klassrummet ger möjligheter att experimentera i pedagogik

Att använda sig av teknik möjliggör en mer aktiv inlärning. Det är lättare att engagera eleverna och du kan enklare testa nya inlärningssätt och metoder för att se vad som fungerar bäst för din klass. Möjligheterna är oändliga.

2. Det är lättare att erbjuda aktuell information

Skolböcker i all ära, men saker och ting ändras relativt fort i dagens samhälle vilket innebär att de snart blir utdaterade. Genom att använda dig av digital teknik är det enkelt att kunna erbjuda dina elever korrekt och aktuell information.

3. Skapa engagemang

Med digital undervisning kan du skapa engagemang bland alla elever, även de som annars är lite mer tillbakadragna och inte brukar räcka upp handen. System i de digitala verktygen gör det möjligt att regelbundet låta eleverna ge feedback på kurser eller läromedel, men också ställa frågor om uppgifter eller inlämningar.

4. Du har tillgång till en mängd verktyg

Den digitala världen öppnar även upp för en enorm variation av läromedel och olika verktyg för att lära ut. Testa dig fram och se vad som passar bäst för ditt klassrum. Undervisning i form av frågesporter eller rollspel kan vara ett sätt för eleverna att lära sig om ämnet och ha kul samtidigt.

5. Möjlighet till automatisering

Många av de uppgifter som du tidigare behövt lägga mycket tid på att skriva ner och dokumentera kan automatiseras med hjälp av digitala verktyg. På så sätt kan du som lärare spara otroligt mycket tid.

6. Lätt att anpassa efter varje individ

Elever behöver olika lång tid att lära sig saker. Med digitala verktyg finns ofta möjligheten att anpassa texterna till lätt- eller svårlästa eller att få dem upplästa. Det kan hjälpa elever som annars har svårt att ta in information otroligt mycket. På så sätt behöver du som lärare inte använda olika typer av material för att få alla elever att hänga med.