7 steg till att få ett företagslån

De flesta företager behöver ta ett lån för att finansiera sin verksamhet – antingen via bank eller andra finansiella institut. Idag är det inte lika lätt som förr att få ett företagslån godkänt. Den ekonomiska krisen som slog till för ett antal år sedan satte sina spår och bankerna begränsade sina utlåningar till mindre företag. Vad behöver du då veta när du ska ansöka om ett företagslån? Nedan kommer 7 viktiga tips på hur du lyckas på bästa sätt.

1. Presentera en bra affärsplan

Det allra viktigaste för att visa din trovärdighet inför banken är att kunna presentera en bra företagsidé. Ännu bättre är det om du redan har satt igång med din verksamhet och kan bevisa att du får det att gå runt. Många banker vill se en tydlig och säker finansiell plan som visar vem du och ditt företag är. En affärsplan ska kunna ange företagets mål och hur du ska nå dessa.

2. Hur stort lån behöver du ta?

När du ska ansöka om ett lån är det viktigt att göra en noggrann undersökning för att inte råka underskatta eller överskatta det belopp du behöver. Underskattning kan leda till att du får ekonomiska problem i framtiden och överskattning kan få banken att ifrågasätta om du verkligen gjort en noggrann undersökning innan affärsplanen skrevs. Se därför till att ta gott om tid på dig att planera din budget.

3. Förklara hur du kommer att nyttja lånet

En del av bankens bedömning handlar om att ta reda på hur du planerar att investera dina pengar. Är de tänkta för utrustning eller för en lokal? Eller behöver du ett lån för att hålla igång verksamheten innan du kan se några intäkter? Det finns olika typer av lån för olika ändamål, och därför är detta en viktig fråga för banken att få besvarad.

4. Uppvisa någon form av säkerhet

Banker och andra typer av finansieringsbolag begär ofta att du bevisar någon form av säkerhet för att kunna få ett företagslån. Det kan handla om tillgångar inom företaget så som utrustning, egendom eller inredning.

5. Välj ut en personlig borgen

En ytterligare sak som banken kan komma att begära för att bevilja ditt företagslån är en personlig borgen. Det betyder att den person som skrivit under början är ansvarig att betala om du själv inte skulle kunna betala tillbaka på lånet. Denna återbetalningsansvarige kan vara vem som helst, men det vanligaste är att någon av dem som driver företaget är det.

6. Var beredd på kreditupplysningar

När du ansöker om ett lån kommer det göras en kreditupplysning på dig. Detta kan ske på olika sätt hos olika finansieringsbolag, och i vissa fall kan personlig betalningsanmärkningar vara ett hinder. Många långivare granskar också hur företagets betalningsvanor ser ut och om det finns några anmärkningar.

7. Var beredd på att det kan ta tid

Att ansöka om företagslån innebär noggrann kontroll från banken och många vändor med olika form av dokumentation. Är du väl förberedd och har gått igenom punkterna ovan kommer förhoppningsvis hanteringen gå betydligt snabbare.