Belysningsstyrning gör trafiken både säkrare och mer energieffektiv

Belysningsstyrning | Listion

Längst med gatorna runt om i hela Sverige finner du lampor av olika slag. Under flera år har dessa använts för att hjälpa trafikanter att se vägen samt se till att fotgängare kan känna sig säkra under nattens mörka timmar. Dagens moderna system gör det möjligt att styra dessa lampor på ett mer effektivt sätt.

Smarta system för belysningsstyrning

Tack vare teknologins framsteg är det idag möjligt att styra belysningen digitalt. Det innebär att Vägverket bland annat kan styra tänd- och släcktiderna för ett stort antal lampor. Detta innebär i sin tur att lamporna förblir släckta tills de verkligen behövs, något som redan här kan spara miljontals kronor till samhället. De moderna systemen kan dock göra mer än bara hjälpa Vägverket bestämma när ljusen ska vara på och av. Dagens system kan även anpassa sig efter trafiken. Ett system skulle exempelvis kunna anpassa ljusstyrkan automatiskt baserat på hur trafiken ser ut. Ju mer trafik, desto starkare ljus och ju lättare trafik desto svagare ljus. Om de inte finns någon trafik alls på vägen kan de gå ned i ett sparläge. Detta effektiviserar belysningen ytterligare ett snäpp. Andra faktorer som skulle kunna påverka belysningen är väderförhållanden och vägförhållanden. Är risken för olyckor är extra hög kan systemet automatiskt se till att öka belysningen.

Minska olyckor med grava konsekvenser

Enligt en studie från Folksam där de analyserar dödsolyckor med fotgängare och cyklister. De pekade på ett antal faktorer som kan förbättras i trafiken för att minska antalet allvarliga olyckor. Bland de åtgärder som kan ha positiv effekt finner du belysning av vägar. Det gäller inte bara bilvägarna utan även övergångsställen och passager. Smart belysningsstyrning är en av flera åtgärder som med hög sannolikhet kan leda till en minskning av olyckor, både för trafikanter, cyklister och fotgängare. Dessutom kan belysningen öka trivseln och känslan av säkerhet för alla.

Vems ansvar är belysningen?

I Sverige finns det ungefär 58 000 mil väg, fördelat mellan statligt ägda vägar, enskilda vägar och kommunala vägar. Det är Vägverket som i regel ansvarar för allmän väg, det vill säga vägar som ägs och underhålls av staten via Trafikverket. I vissa fall kan det vara kommunen som tar hand om ljusanläggningarna, då är det deras ansvar att belysningen utförs på rätt sätt. Exakt hur de styr belysningen kan variera. Vissa kommuner använder en webbaserad plattform för belysningsstyrning medan andra kommuner och Vägverket kan ha en annan metod. Sedan 2017 har det bestämts att Trafikverket ska ta ett större ansvar när det kommer till driften och underhållet av belysningsanläggningarna runt om i landet. Det innebär att ansvaret för belysningen är delad i många städer, både Trafikverket och kommunen har ett gemensamt ansvar för att belysningen ska hålla hög kvalitet.