Fem situationer då du bör besöka bästa sjukgymnast i Stockholm för vård och rehabilitation

Sjukgymnast Stockholm | Rygginstitute

Din kropp är fantastisk. Den klarar av att utföra komplicerade rörelser, har enorm styrka och uthållighet och den kan anpassa sig till olika situationer. Den är även skör och behöver underhåll oftare än vad du tror. Vi går igenom fem situationer då det kan vara bra att besöka en sjukgymnast.

1.Du sitter för länge framför en dator

Att sitta vid en dator är normalt för de flesta idag. Faktum är att många arbetsplatser består av kontor med skrivbord och datorer. När du sitter ned under långa perioder påverkas kroppen på flera sätt. Ryggen belastas och vissa muskler förblir använda (eller oanvända). Tids nog leder detta till stora problem, oftast i form av rygg- eller nacksmärtor. För att förhindra detta tidigt bör du träna regelbundet. Om du redan har börjat få ont kan du med fördel besöka en sjukgymnast i Stockholm redan idag.

2.Ryggbesvär efter födseln

Kvinnor som har fött ett barn drabbas ofta av ryggbesvär. Dessa besvär kan debutera redan vecka 18 av graviditeten och i vissa fall kännas av även flera år efter födseln. I skrivande stund finns inga vetenskapliga belägg som förklarar varför ryggproblemen uppstår. Studier visar dock att stabilitetsträning kan minska smärtan och öka kvinnornas livskvalitet. Här är det en god idé att boka ett möte med bästa sjukgymnast Stockholm. Ju tidigare du tar tag i besvären, desto snabbare kan du komma igång med rehabiliteringen.

3.Whiplash efter en bilolycka

Vid en trafikolycka är risken stor för att du får en whiplashskada, även kallad för en pisksnärtsskada. Även andra olyckor kan leda till whiplash, exempelvis fallolyckor, tacklingar och även slag. Vid dessa skador förekommer symtom som:

  • Ont i nacken
  • Stelhet
  • Pirrning/domning/stickning
  • Ryggsmärta
  • Yrsel

Det kan även finnas andra symtom som exempelvis minnessvårigheter. Om du misstänker att du har en whiplashskada bör du uppsöka vård så fort som möjligt för att säkerställa om det verkligen är det. Därefter kan du börja rehabiliteringen. Enligt en studie från Linköpings Universitet kan whiplashbesvär behandlas genom nackträning. Besök en sjukgymnast Stockholm för att påbörja träningen på ett säkert och hållbart sätt. Det finns även läkemedel för att lindra smärtan men dessa behandlar inte den underliggande orsaken.

4.Efter en stroke

När du får en stroke förändras hela ditt liv. Många grundläggande kroppsfunktioner kan sluta fungera eller ha en nedsatt funktion, exempelvis talet eller rörelseförmågan. Med hjälp av en sjukgymnast kan du återfå eller förbättra delar av din rörelseförmåga. Ju tidigare en person kan påbörja rehabiliteringen, desto bättre. Oftast ingår sjukgymnasten i ett team där alla arbetar med att hjälpa patienten på olika sätt. Det finns även situationer där sjukgymnasten gör hembesök eller träffar patienten i ett speciellt boende.