Allt du behöver veta om hjärtstartare

Varje dag drabbas över 25 personer av hjärtstopp i Sverige på andra plaster än på sjukhus. En hjärtstartare ökar chansen att överleva ett hjärtstopp markant. Lär dig hur en hjärtstartare fungerar för att vara redo om någon i din närhet drabbas av hjärtstopp. 

Vad är det?

Hjärtstartare, eller hjärtdefibrillator som apparaten också kallas, avbryter flimret som orsakar ett hjärtstopp. Ordet de-fibrillate betyder att ”avflimra”.

Hur fungerar den?

Hjärtstartaren läser av hjärtats elektriska aktivitet, EKG, för att sedan ge en strömstöt vid precis rätt tillfälle. Det finns manuella, halvautomatiska och helautomatiska hjärtstartare ー alla har samma funktion: avbryta hjärtstoppet med hjälp av en strömstöt.

Manuella hjärtdefillibratorer

Dessa används inom sjukvården och då är det sjukvårdspersonal som analyserar hjärtrytmen och avgör om en strömstöt behövs ges eller inte.

Halvautomatisk

Om en halvautomatisk startare används behöver någon aktivt ge en strömstöt när instruktionerna om att ge en stöt hörs.

Helautomatisk 

Med en helautomatisk startare behöver du bara starta den och sätta elektroderna på plats, sedan sköter hjärtdefibrillatorn om resten. 

Stöt av misstag?

Att vara rädd för att råka skada en person är en anledning till varför vissa inte vågar använda livräddande utrustning. Hjärtdefibrillatorn ger bara en stöt om EKG:t visar att det behövs och någon som har fallit ihop av andra anledningar än hjärtstopp kommer inte att få en strömstöt.

Var finns hjärtdefillibratorer? 

Det finns nästan 20 000 hjärtstartare i landet enligt Sveriges hjärtstartarregister. Apparaterna är utplacerade på plaster där det rör sig mycket människor som exempelvis flygplatser, tågstationer, köpcentrum, idrottsarenor och arbetsplatser. Saknas den på din arbetsplats, se till att införskaffa livräddande utrustning så snart som möjligt.

En hjärtdefillibrator ska vara så synlig och tillgänglig som möjligt. Den ska gå att komma åt dygnet runt och vem som helst ska kunna använda den. Det finns livräddande utrustning både inomhus och utomhus ー utomhus bör de förvaras i speciella skåp för att hindra att utrustningen förstörs vid låga temperaturer. 

Här kan du själv se vilken startare som är närmast dig. Du kan också ladda ner appen ”Rädda hjärtat” från Hjärt- och Lungfonden. 

Att använda livräddande utrustning

Snabbt agerande vid ett hjärtstopp ökar chansen för överlevnad dramatiskt. Används hjärtstartaren innan ambulansen har hunnit fram har patienten fem gånger större chans att överleva än om livräddande utrustning inte hade använts. 

Så här används den:

  1. Använd högtalartelefonen för att kunna prata med larmcentralen samtidigt som du använder apparaten eller be en kollega ringa 112. 
  2. Hämta hjärtstartaren.
  3. Starta den.
  4. Följ instruktionerna som ges via högtalaren.
  5. Se till att alla håller sig på avstånd när hjärtats elektriska aktivitet analyseras eller när strömstöten ska ges.

Får vem som helst använda den?

Ja. Det praktiska med hjärtstartaren är att det inte krävs någon speciell utbildning för att använda den, det är bara att följa apparatens instruktioner. Att ha gått en utbildning i hjärt- och lungräddning kan däremot ge en högre kvalitet på livräddningen. 

Hjärtstopp utomlands

Befinner du dig utomlands för arbete eller semester är det en god idé att hålla utkik efter livräddande utrustning för att vara förberedd om olyckan är framme. Ser du en skylt med texten AED ーAutomated External Defibrillator ー har du hittat en hjärtstartare.