Investera i företag med hög potential innan de når börsen

Investera i företag med hög potential innan de når börsen | Listion

Visste du att du kan köpa aktier hos företag som inte finns listade i Stockholmsbörsen eller NGM-börsen? Det finns flera företag som erbjuder andelar på onoterade listor. Om du tror på företaget kan dessa aktier leda till strålande affärer för dig. Vi listar tre saker du bör känna till om dessa typer av aktier.

1. Varför vill många köpa onoterade aktier?

För att ett företags aktier ska kunna handlas från en av de svenska eller internationella börserna måste de uppfylla flera krav, från internationella redovisningsregler till att företaget måste kunna informera flera intresserade parter samtidigt om något av intresse skulle hända. Det är inte alla företag som uppfyller, eller vill uppfylla, dessa krav. Samtidigt vill de även kunna få in pengar genom att sälja aktier till intresserade parter. Det är här som de onoterade aktierna kommer in i bilden. Dessa gör det möjligt för modiga investerare att köpa in sig hos spännande företag i ett mycket tidigt skede. Många försöker hitta företag som har stor potential inom framtidsbranscher, exempelvis AI och robotteknik. Det går oftast att köpa dessa onoterade aktier till låga priser och om företaget lyckas bli framgångsrikt kan dessa aktier öka markant i värde.

2. En annorlunda marknad

Det finns faktiskt flera marknader för onoterade aktier. I vissa fall kan dessa marknader bestå av olika företag. Oftast har de även olika regler och villkor, exempelvis när det kommer till courtage och liknande. Det är även värt att notera att köp- och säljtrycket skiljer sig markant jämfört med de vanliga börserna. När du ska sälja onoterade aktier kommer du snabbt att märka att du inte riktigt har samma möjligheter. Det kan exempelvis handla om att du bara kan köpa och/eller sälja aktierna under vissa speciella datum. Det kan även handla om att ingen vill sälja eller köpa aktierna, oavsett om det är den rätta dagen eller ej. Omsättningen av aktier är med andra ord mycket mindre jämfört med den aktivitet som sker hos Nasdaq.

3. Större risk än vanligt

De onoterade aktierna kan ha stor potential och bli riktiga guldklimpar för dig i framtiden. Chansen finns att de även går från den onoterade aktiemarknaden till att bli en del av den vanliga börsen. Det är dock viktigt att komma ihåg att de faktiskt inte är med i den vanliga börsen nu, vilket innebär att de har helt andra krav på sig när det kommer till vad de behöver rapportera till aktieägarna och andra intressenter. Eftersom dessa företag oftast är lite mindre finns alltid risken att det inte alls går så bra som du trodde. Oavsett vad det är för aktier du köper så bör du alltid försöka ha koll på hur det går för företaget. På så sätt kan du snabbt upptäcka om något inte känns rätt och helt enkelt undvika köpet eller minimera dit aktieinnehav.