Rivning – Vad innefattas av det och var går det att hitta företag som erbjuder sådana tjänster?

rivningsföretag i Stockholm | listion

Den här typen av byggarbete handlar om att riva något för att sedan kunna bygga något nytt, till exempel när det utförs en demolering av en byggnad för att man sedan ska kunna bygga ett nytt hus. Vid den här typen av byggarbeten brukar allt på en byggnad tas bort förutom själva grunden. Det kan också handla om till exempel en veranda på huset som tas bort.

Vad räknas då som rivningsarbeten?

Det finns flera olika typer av detta arbete som exempelvis håltagning, ombyggnadsrivning, bilning eller total rivning. När en rivningsfirma utför ombyggnadsrivning brukar det delas upp i två kategorier som kallas för lättrivning och tungrivning. När det handlar om lättrivning pratar man om att riva till exempel innerväggar medans tungrivning handlar om att riva bärande konstruktioner, det kan vara betong eller stål.

Om en rivningsfirma ska utföra håltagning och bilning innebär det att skapa hål i olika hårda material, det kan exempelvis vara betong. Det är syftet med rivningen som avgör vilka olika tekniker som ska användas. Rivningar kan exempelvis utföras av:

  • Byggnader
  • Broar
  • Fastigheter
  • Hus
  • Kajer
  • Silos
  • Industribyggnader

Hitta rivningsföretag i Stockholm

I Sverige finns det många företag som hanterar den här typen av tjänster. I storstäder är det många byggnader och även infrastruktur som rivs för att det sedan ska kunnas byggas nytt eller konstrueras om. Rivningsföretag i Stockholm erbjuder flera olika typer av rivning och har både bred kunskap samt erfarenhet inom området. Det är också viktigt att avfallet från rivningar tas hand om på ett miljövänligt sätt och det finns även många lagar, regler och bestämmelser som rivningsföretag måste följa. 
För att hitta ett rivningsföretag i Göteborg eller andra städer som hanterar den här typen av arbeten på ett ansvarsfullt sätt, är det bra att kolla upp så företaget är certifierad enligt ISO 14001. Då kan du vara säker på att de hårda lagkrav som finns samt att kraven för miljöklassning följs på ett korrekt sätt. I storstäder specifikt är det svårare och högre krav på logistik och hantering. Det finns väldigt trånga miljöer där det är viktigt att intilliggande byggnader inte kommer att ta skada under processen. Därför krävs det att rivningsföretag i Göteborg har maskinförare som både har kompetens och yrkesskicklighet. Många av dessa företag har också egna maskinparker dit de kan skicka avfallet för återvinning. På så vis tar inte miljön någon skada.