Tre sätt som riskbedömning kan göra enorm skillnad

Riskbedömning | Listion

Det finns inget företag som går helt säkert, inte ens statligt ägda organisationer. Alla verksamheter möter någon form av risk, speciellt när det handlar om affärer mellan andra företag eller till privatpersoner. Riskerna är oftast ekonomiska och kan handla om att den ena parten inte har tillräckligt med pengar för att betala eller att de kanske struntar helt i betalningen. Vi listar tre sätt som riskbedömningen kan hjälpa ditt företag.

Vad är riskbedömning?

Riskbedömningar ser olika ut för olika företag och verksamheter. Allt beror trots allt på vad det är för risker det handlar om. Finansiella risker, det vill säga när ena parten riskerar något värdefullt i form av exempelvis pengar eller en produkt, är en vanlig risk inom de flesta branscher. För att bedöma hur stor risk du tar när du gör en affär gäller det att du undersöker den andra partens ekonomiska förutsättningar. I Sverige är det vanligt att utföra en kreditkontroll när en privatperson vill köpa en produkt med faktura. När det kommer till internationella kunder finns det andra metoder att använda sig av, exempelvis genom att vända sig till kreditförsäkringsbolag som har koll på just den specifika marknaden.

Riskbedömning hjälper dig ta rätt beslut

En risk kan bedömas på flera sätt men oftast handlar det om att du ska ta ställning till om en eventuell förlust är värd den potentiella vinsten. Det är sällan smart att ta en alltför stor risk, oavsett hur lockande resultatet kan bli ifall allt går bra. När risken är hög innebär det trots allt att det finns en stor sannolikhet för att det går dåligt. För att kunna ta rätt beslut behöver du ha rätt information. Det är inte alltid lätt att få tag på relevant info, vilket är en annan anledning till att många vänder sig till specialister inom området.

Minimera risk på arbetsplats

En annan typ av risk på arbetsplats syftar till det som är fysiskt farligt eller skadligt. Det är minst lika viktigt att göra en riskbedömning på arbete och företagsklimat som det är att bedöma finansiella risker. Denna bedömning skiljer sig markant från den ekonomiska bedömningen, här handlar det istället om att analysera verksamheten och de interna processerna. Det finns många mallar och modeller som du kan använda dig av för att utföra just denna bedömning. Dessa hjälper dig bland annat att avgöra hur prioriterat det är att åtgärda en viss risk.