Två tips om du vänder dig till ett bemanningsföretag i Göteborg för studentjobb

Bemanningsföretag i Göteborg | Listion

Alla som studerar kommer någon gång att behöva lite extra pengar på kontot. Det gäller speciellt när skolterminen är över och sommarlovet börjar. Ett sommarjobb är oftast ett måste för att klara av att betala hyran och ha lite pengar över för nöjen. Det finns olika sätt att hitta ett studentjobb på.

Jobb via ett bemanningsföretag i Göteborg

Studerar du i Göteborg eller omnejd kan du med fördel vända dig till ett bemanningsföretag för att hitta ett jobb under sommaren. Det finns olika bemanningsbolag att ta kontakt med. Vissa företag specialiserar sig på olika områden, exempelvis HR-jobb, lagerjobb och så vidare.

Fördelarna med att gå via ett bemanningsbolag

Bemanningsföretagens verksamhet går ut på att hjälpa företag med bemanningen. Just under sommaren är det många i den ordinarie personalstyrkan som tar semester, vilket innebär att någon behöver finnas där för att täcka upp. Exakt vad jobbet går ut på beror naturligtvis på vad det är för företag.

Tips till studenter

1. Ta kontakt tidigt

Ett tips är att ta kontakt med ett bemanningsföretag i Göteborg som student så tidigt som möjligt. Det kan vara extra smart att hitta ett bemanningsföretag inom just det område du studerar men det finns även jobb som gör det lätt för dig att hålla igång med studierna samtidigt.

2. Tänk på att det finns en gräns

Även om ett jobb från ett bemanningsföretag i Göteborg är bra för din ekonomi så bör du vara noga med att inte tjäna för mycket. Det gäller speciellt om du har ett CSN-lån. Den högsta gränsen för vad du får tjäna kallas för ett fribelopp. Detta belopp räknas per kalenderhalvår, det vill säga från januari till juni och juli till december. Om du har tjänat mer än fribeloppet under denna period kommer ditt bidrag och ditt CSN-lån att sänkas.

Hur stor ditt fribelopp är beror på flera faktorer, bland annat hur många veckor du studerar, heltid eller deltid samt om du använder studiemedel eller studiestartsstöd.

Fribeloppet räknas mot mer än bara din lön

När CSN ska räkna ut hur mycket du har tjänat under en period så tittar de på flera delar, inte bara den lön du har fått från en arbetsgivare. De tittar även på aktieutdelning, utbetalningar från A-kassa och eventuell inkomst från en bostadsförsäljning för att nämna några exempel. CSN kommer att kontrollera dina uppgifter mot Skatteverkets uppgifter. Om du har uppgett felaktiga belopp kan CSN återkräva alla studiemedel de betalat ut.

Skulle du komma över fribeloppet för ett kalenderhalvår kan du alltid prata med CSN för att få hjälp med detta. Oftast behöver du skicka in uppgifter för att visa hur inkomsten fördelats. Om inga uppgifter skickas in fördelas inkomsten du tjänat jämnt mellan bägge kalenderhalvår.