Välj rätt uppvärmning av pool och se till att du även tänker på de andra påverkande faktorerna

Sol hjälper uppvärmning av pool | Listion

Det finns inget härligare än att ta sig ett dopp i den egna poolen. Åtminstone så länge vattnet är behagligt. Att bada i kallt vatten är inget vidare. Det finns flera sätt att värma upp din pool. Nedan finns några tips som hjälper dig välja rätt uppvärmningsmetod.

Vilken metod för uppvärmning av pool är bäst?

Det finns många sätt att värma upp din pool. Uppvärmningen kan bland annat ske med hjälp av en värmepump speciellt utvecklad för poolen, med elvärmare eller tillsammans med en solfångare. Valet av uppvärmningsmetod beror på flera faktorer, inte minst hur ofta du använder din pool, hur stor den är och vilken budget du har. En pool som används regelbundet kan med fördel värmas upp av en värmepump. Uppvärmning av pool med luftvärmepump kan kosta en del i början men uppvärmningskostnaden är betydligt lägre jämfört med andra alternativ.

En annan metod för att värma upp poolen är med hjälp av en elvärmare. Dessa kan kosta runt 8 000 kronor beroende på vilken effekt du vill ha och de är dessutom relativt enkla att installera. De kan dock vara dyra i drift, inte minst om du har en stor pool som du använder ofta. Om du däremot har en sommarstuga med pool som du sällan använder kan det vara mer kostnadseffektivt att använda en elvärmare.

Det kan även vara värt att lägga till solfångare. Vår sol hjälper uppvärmning av pool och ser till att mer varmt vatten cirkulerar runt poolen utan några extra driftskostnader. Solfångaren kopplas till poolens cirkulationssystem och passar utmärkt som komplement till antingen en värmepump eller en elvärmare.

Faktorer som påverkar uppvärmningen

En av de största faktorerna som påverkar uppvärmning av pool är vädret. Sol hjälper uppvärmning av pool direkt och om du även har en elvärmare eller värmepump kan du få till den perfekta temperaturen utan problem. Så fort temperaturen utomhus sjunker kommer värmepumpen eller elvärmaren att behöva arbeta hårt. Ibland kan det ta lång tid, till och med flera dagar, innan värmepumpen eller elvärmaren får upp poolvärmen till en behaglig nivå.

En annan faktor som har stor påverkan är isoleringen. En dåligt isolerad pool leder till högre uppvärmningskostnader, bland annat eftersom det tar längre tid att höja temperaturen samtidigt som det är svårare att behålla värmen. Du kan enkelt sänka dessa kostnader genom att ha en välisolerad pool och även investera i ett isolerande täcke. Detta hjälper dig bevara värmen även under natten.

Oavsett om du väljer uppvärmning av pool med luftvärmepump, elvärmare eller någon annan metod är det värt att även tänka på isoleringen. Vänd dig till en erfaren återförsäljare av pooler för att få hjälp med hela processen.